Marcela | Saturday - 15. August 2020
 
tlačiť

Upozornenie neplatičom

Výbor SCHS obdržal upozornenie zo Slovenskej lekárskej spoločnosti na neplatičov členského príspevku spolu s menným zoznamom tých, ktorí nemajú uhradené príspevky od r. 2016. Obsah listu si môžete prečítať nižšie! Poznámka: Mená neplatičov zatiaľ z etických dôvodov nezverejňujeme.

Vážení predstavitelia organizačnej zložky SLS – Chirurgickej (SCHS-021)
Obraciame sa na Vás s prosbou ohľadom niektorých členov Vašej odbornej spoločnosti a to z dôvodu nehradenia členských príspevkov. Títo členovia zaplatili posledný krát v r. 2016 aj napriek mnohým urgenciám z našej strany. Preto by sme sa radi opýtali, či dávate ako spoločnosť súhlas k tomu, aby týmto členom bolo členstvo zrušené, prípadne by ste ich vedeli sami požiadať o vyrovnanie nedoplatkov.
Zoznam 3-ročných neplatičov prikladáme do prílohy.
V prípade záujmu o vyrovnanie nedoplatkov nech sa obrátia na nás. Radi im zašleme údaje k úhrade. Mailová adresa clenska@sls.sk, spustova@sls.sk, horvathova@sls.sk, prípadne telefonicky 02/529 220 17.
Ďakujeme Vám za spoluprácu
S pozdravom
Slovenská lekárska spoločnosť
Členská evidencia
Cukrová 3
813 22 Bratislava
Mail: clenska@sls.sk
Tel. : 00421/2/529 220 17

 

Aktualizované: 29.1.2020

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |