Marcela | Saturday - 15. August 2020
 
tlačiť

Videoonkochirurgia.sk 2020

ďalší ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 7. -9.októbra v Pezinku.

Milé kolegyne a kolegovia.
dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník kongresu Videoonkochirurgia.sk/cz , ktorý sa bude konať v Palace Art Hoteli v Pezinku v termíne 7. - 9. októbra 2020, resp. 5. - 7. mája 2021 v prípade nepriaznivej situácie COVID v roku 2020. Okrem chirurgických tém sa znovu a vo väčšom meradle budeme venovať medziodborovej spolupráci a rozhodovaniu v onkologickej problematike. Vypočujeme si názory expertov v oblasti chirurgie, rádiodiagnostiky, onkológie, patológie a gastroenterológie pri okrúhlom stole a samozrejme, že sa budeme venovať technickým aspektom nielen miniinvazívnych chirurgických výkonov. Viac si prečítajte v prílohe - predbežný program a newsletter, resp na stránke www.videoonkochirurgia.sk
Za organizačný výbor prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

 

Aktualizované: 26.6.2020

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |