Marcela | Saturday - 15. August 2020
 
tlačiť

Výzva - návrhy na ocenenia za r. 2018 a r. 2019

Prosíme všetkých členov SCHS, aby posielali svoje návrhy na ocenenia
- za najlepšiu publikáciu v r. 2018 a 2019,
- za najlepšiu publikáciu uverejnenú v časopise Slovenská chirurgia a
- cenu za najlepšiu monografiu.
Ocenenia budú udelené ma Stredoslovenských chirurgických dňoch v apríli 2020
Vaše návrhy prosíme posielajte do 31.01.2020 na e-mail: radonak@gmail.com
Ďakujeme za spoluprácu
za výbor SCHS
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. , 1.viceprezident SCHS

 

Aktualizované: 26.9.2019

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |