Marcela | Saturday - 15. August 2020
 
tlačiť

Domáce kongresy

V prípade, že organizujete akékoľvek odborné chirurgické podujatie alebo kongres, dosahujúci rámec celoslovenskej event. i zahraničnej účasti, prosíme Vás, oznámte nám informácie o tomto podujatí v štruktúre: názov kongesu, termín konania, miesto konania, ústredná téma, kontaktná osoba, adresa, tel. , fax, e-mail, web Vaše informácie uvedené na tomto mieste výrazne pomôžu propagácii Vašej akcie! Pošlite ich, prosím, na adresu: mytnik@fnsppresov.sk, ďakujeme.
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že ak plánujete organizovať odborné podujatie v nasledujúcom kalendárnom roku, je potrebné vyplniť príslušný formulár a nahlásiť podujatie Slovenskej lekárskej spoločnosti. Formulár i metodické usmernenie -zabezpečovanie zoznamu zdravotníckych pracovníkov v podmienkach SLS - si môžete stiahnuť na stránke Slovenskej lekárskej spoločnosti.


Slovenské dni digestívnych ochorení - SLODDO 2020

Miesto konania: Hotel X-Bionic Sphere, Šamorín
Termín konania: 26-28.11.2020
Viac informácií zverejníme po doplnení organizátorom  Videoonkochirurgia.sk

Miesto konania: Palace Art Hotel, Pezinok
Termín konania: 7.-9.10.2020 
Viac informácií na www.videoonkochirurgia.sk  


...@... .

  

 
.


.


. 
 

 

Aktualizované: 26.6.2020

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |