Cyprián | Monday - 27. September 2021
 
tlačiť

Časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Ste riadnym členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti a nedostávate časopis Slovenská chirurgia?

Overte si svoju registráciu v SLS (v databáze členskej základne alebo priamo v SLS) a zaplatenie členského príspevku v príslušnom kalendárnom roku! 

Ak máte uvedené náležitosti v poriadku, kontaktujte redaktorku SOLEN-u, p. Ing. Drahoslavu Výžinkárovú, ktorej nahlásite svoje kontaktné údaje, doručovaciu adresu a preukážete svoje riadne členstvo v SCHS priložením fotokópie, resp. skenu zloženky alebo internetbankingovej úhrady členského príspevku pre príslušný kalendárny rok.
Kontakt:
Ing. Drahoslava Výžinkárová, redaktorka SOLEN
tel.: 02/5413 1381,  mob.: 0910 956 370, vyzinkarova@solen.sk
SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, www.solen.sk

V prípade, že už dlhšiu dobu nemáte uhradené členské a boli ste z databázy členov vyškrtnutí, musíte si obnoviť členstvo v SLS (prihlášku si môžete stiahnuť na stránke www.schs.sk v časti Ohlasy a pripomienky).   

 

Prílohy

Aktualizované: 18.11.2019

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |