Cyprián | Monday - 27. September 2021
 
tlačiť

Členovia výboru - fotogaléria


Stránka bude aktualizovaná po  dodaní fotografií a potrebných kontaktných údajov novozvolených členov výboru.
 
  Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc MPH.
prezident
I. Chir. Klinika FN LP a LF UPJŠ Košice
 
Prim. MUDr. Miroslav Mýtnik,PhD.
1. viceprezident
Chirurgická klinika FNsP J.A.Reimana Prešov
Doc.MUDr.Dušan Mištuna,CSc. mim.prof,,
2. viceprezident
NUDTaRCH,n.o.Dolný Smokovec
Doc. MUDr. Daniel Pinďák,PhD.
vedecký sekretár
Chirurgická klinika NOU Bratislava

Doc.MUDr. Jozef Belák,CSc.
člen výboru
II. Chirurgická klinika UN LP Košice
Prof.MUDr.Alexander Ferko,CSc.
člen výboru
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UN Martin
Prof.MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
člen výboru
I. Chirurgická klinika UN LP Košice

Doc.MUDr. Ľubomír Marko,PhD.
člen výboru
Chirurgická klinika FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Alex Mayer, PhD.MPH.
člen výboru
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava
Prof.MUDr. Juraj Pechan, CSc.
člen výboru
Chirurgická klinika NOÚ Bratislava
Doc.MUDr.Augustín Prochotský, CSc.
člen výboru
II.chirurgická klinika LF UK Bratislava
Doc.MUDr. Juraj Váňa, PhD.
člen výboru
Chirurgické odd. FNsP Žilina
MUDr.Andrej Vrzgula, PhD.
člen výboru
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemonica Košice-Šaca a.s, 1.súkromná nemocnica,sk.AGEL
 
MUDr. Marián Bakoš, PhD.
predseda dozornej rady
Chirurgická klinika FN Nitra
Prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc.
člen dozornej rady
Chirurgická klinika UN Martin
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
člen dozornej rady
Chirurgické odd. NsP Levoča
 

Aktualizované: 5.1.2021

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |