Cyprián | Monday - 27. September 2021
 
tlačiť

Chirurgické kliniky a oddelenia v SR

Bratislavský
Meno              Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. prednosta kliniky I. chirurgická klinika LF UK   Miczkiewiczova 13 813 69 Bratislava  
MUDr. Pavol Sýkora, MPH. primár II. chirurgická klinika LF UK NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 851 07 Bratislava - Petržalka  
Doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc. prednosta III. Chirurgická klinika LF UK Nemocnica milosrdných bratov Nám. SNP 10 814 65 Bratislava  
Doc. MUDr. Marián Vician, CSc. prednosta kliniky
IV. Chirurgická klinika LF UK FNsP Bratislava - Ružinov Ružinovská 6 826 06 Bratislava 02/48234106
MUDr. Ivan Brychta, PhD. prednosta kliniky Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava Dérerova NsP Limbová 5 833 05 Bratislava 02/59544496
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. prednosta kliniky
Chirurgická klinika Národného onkologického ústavu a katedra onkológie v chirurgii SZÚ NOÚ Klenová 1, 83310  Bratislava  
Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD. prednosta kliniky Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a FNsP Ružinovská 6 82606  Bratislava
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. prednosta Klinika úrazovej chirurgie SZU Dérerova NsP Limbová 5 833 05 Bratislava  
MUDr. Michal Hullman prednosta Klinika kardiovaskulárnej chirurgie Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava    
MUDr. Ján Tomka, PhD, MHA. prednosta Klinika cievnej chirurgie NÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava    
MUDr. Jozef Babala, PhD.
prednosta Klinika detskej chirurgie DF NsP Limbova 1 833 40 Bratislava  
Prof. MUDr. Štefan Durdík, CSc. prednosta Chirurgická klinika LF UK Onkologický ústav Sv. Alžbety Heydukova 10 811 08 Bratislava sdurdik@ousa.sk 0907889158
MUDr. Ján Nemessany primár Chirurgické odd. ŽNsP Šancová 110 832 99 Bratislava    
MUDr. Drahomír Palenčár, PhD. prednosta Klinika plastickej chirurgie Ružinovská 6 826 06  Bratislava    
Doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD, MPH. prednosta Neurochirurgická klinika LF UK Limbova 5 813 69 Bratislava    
MUDr. Dušan Podmanický primár Chirurgické odd. nemocnice sv Michala
Satinského 1 Bratislava    
MUDr. Miroslav Gajdošík primár Chirurgické odd. nemocnice MO Cesta mládeže 1 833 31 Bratislava    
MUDr. Branislav Delej, CSc. primár Traumatologické odd. VN MNO Bratislava    
Prof. MUDr. Ján Koller, CSc. primár Popáleninové odd. NsP Ružinov Ružinovská 6 826 06 Bratislava    
Prim. MUDr. Ladislav Košťál primár Odd. chirurgie ruky NsP Ružinov Ružinovská 6 826 06 Bratislava  
Prim. MUDr. Marián Šajter primár Traumatologické odd. NsP Cyrila a Metoda Petržalka Antolská 11 851 07 Bratislava  
MUDr. Jaroslav Marčiišin primár Chirurgické odd. NsP NsP Malacky Duklianskych hrdinov 3 901 22 Malacky  
Trnavský
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. prednosta Chirurgická klinika FNsP a TU A. Žarnova 11 917 75 Trnava    
Prim. MUDr. Milan Skladan Chirurgické odd. NsP Koreszkova 9 909 82 Skalica      
Prim. MUDr. Štefan Bohucký Chirurgické odd. NsP Hodská 373/38 924 22 Galanta      
Prim. MUDr. Igor Varga Chirurgické odd. NsP Veľkoblahovská 1098/11 929 01 Dunajská Streda      
Prim. MUDr. Ján Ranostaj Chirurgické odd. NsP Winterova 66 921 63 Piešťany      
Nitriansky
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt
doc. MUDr. Jozef Korček PhD. prednosta Chirurgická klinika FN Špitálska 6 950 01 Nitra 037/ 6545425, 0907/ 434000 korcekj@fnnitra.sk
prim. MUDr. Imrich Matuška Chirurgická klinika FNsP Slovenská 11/A 949 01 Nové Zámky 0905 477251    
prim. MUDr. Peter Hudák, PhD. Chirurgické odd. II. FNsP Slovenská 11/A 949 01 Nové Zámky   035/ 6912244 h.peter@nspnz.sk
prim. MUDr. Július Lukáč Nemocnica Topoľčany Pavlovova 2 Topoľčany   038/ 5351554 julius.lukac@hospitalto.sk
prim. MUDr. Dušan Hic n.o. NsP Levice SNP 19 Levice 036/ 6379404 dusan.hic@nsplevice.sk
prim. MUDr. Gustáv Škodáček Chir. odd. Nemocnica Forlife n.o. Mederčská 39 Komárno 035/ 7909381, 0907/ 723140 skodacek@zoznam.sk
prim. MUDr. Jozef Hanzel Chirurgické odd. NsP Bernolákova 4 953 34 Zlaté Moravce   0903/ 161 585 hanzel@zoznam.sk
Banskobystrický
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. Chirurgická klinika SZU a NsP NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1 975 17 Banská Bystrica    

   
Prim. MUDr.   Emil Šramko Chirurgické odd. NsP Kuzmányho nábrežie 28 960 89 Zvolen      
Prim. MUDr. Peter Spurný Chirurgické odd. NsP 29.augusta 23 963 01 Krupina      
Prim. MUDr. Martin Mačaj Chirurgické odd. NsP Šrobárova 1 979 01 Rimavská Sobota      
Prim. MUDr. Pavel Mráz Chirurgické odd. NsP Banisko 1 977 01 Brezno      
Prim. MUDr. Juraj Ganaj Chirurgické odd. NsP Litovelská 25 050 01 Revúca      
Prim. MUDr. Peter Brunčák Chirurgické odd. NsP nám. Republiky 14 984 39 Lučenec      
Prim. MUDr. Miroslav Sasko Chirurgické odd. NsP Bratská 17 969 01 Banská Štiavnica      
Prim. MUDr. Vladimír Lukáč Chirurgické odd. NsP Nemocničná 1 990 01 Veľký Krtíš      
Prim. MUDr. František Hanáček Chirurgické odd. NsP J. Jesenského 102 981 15 Hnúšťa      
Prim. MUDr. Marián Brestovan Chirurgické odd. NsP Sládkovičova 11 965 37 Žiar n/ Hronom      
Trenčiansky
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prim. MUDr. Oto Smatana, PhD. Chirurgické odd. NsP Legionárska 28 911 71 Trenčín      
Prim. MUDr. Dušan Mokoš Chirurgické odd. NsP Stromyjavská 59 907 13 Myjava      
Prim. MUDr. Juraj Śebík Jednodňová chirurgia NsP Ilava n.o. Śtúrová 3 019 01 Ilava     juraj.sebik@gmail.com
Prim. MUDr. Martin Rus Chirurgické odd. NsP Školská 23/3 957 17 Bánovce nad Bebravou      
Prim. MUDr. Erich Kozár Chirurgické odd. NsP SNP 24 972 51 Handlová      
Prim. MUDr.   Vladimír Nárožný, MPH. Chirurgické odd NsP 971 01 Bojnice        
Prim. MUDr. Ladislav Korec Chirurgické odd. NsP Nemocničná 986 017 01 Považská Bystrica      
Prim. MUDr. Oto Smatana Chirurgické odd. NsP 020 01 Púchov        
Prim. MUDr. Stanislav Ďureje Chirurgické odd. NsP Nová Nemocnica 511 958 14 Partizánske      
Žilinský
Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc. Chirurgická klinika JLF UK MFN MFN Martin Kollárova 2   036 01 Martin mistuna@lefa.sk
Doc. MUDr. Ľudovít Laca II. Chirurgická klinika MFN Kollárova 2 036 01 Martin      
Prim. MUDr. Juraj Váňa, Phd. Chirurgické odd. FNsP Žilina Vojtecha Spanyola 43   012 07 Žilina
Prim. MUDr. Juraj Sálus Chirurgické odd. NsP Palárikova 2311 022 16 Čadca      
Prim. MUDr. Ján Neznámy Chirurgické odd. NsP Dr. L. N. Jé Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín      
Prim. MUDr. Ján Papan Chirurgické odd. NsP Mieru 549/16 028 01 Trstená      
Predn. MUDr. Alojz Greš Chirurgické klinika NsP Považská 2 034 12 Ružomberok      
Prim. MUDr. Ján Dropčo Chirurgické odd. NsP Palučanská 23 031 23 Liptovský Mikuláš      
Prešovský
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. prednosta kliniky Chirurgická klinika
FNsP J.A.Reimanna
Hollého 14, 080 01 Prešov   mytnik@fnsppresov.sk
MUDr.Jaroslav Barla
primár
Chirurgické odd.
FNsP J.A.Reimanna Hollého 14, 080 01 Prešov    
MUDr. Tomáš Vnenčák primár Chirurgické odd. s JIS Nemocnica Poprad, n.o
Banícka 803/28, 058 01 Poprad   tomas.vnencak@nemocnicapp.sk
MUDr. Dalibor Piovarči primár
Centrum hrudníkovej chirurgie NÚTPCHaHCH
Vyšné Hágy 1, 062 01 Vysoké Tatry
   
MUDr. Alexander Dančík primár
Chirurgické odd. mimopľúcnej TBC a urológie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy 1, 062 01 Vysoké Tatry    
MUDr. Ján Kontra primár
Chirurgické odd.
Nemocnica Svdník, Svet zdravia, a.s.
MUDr.Pribulu 2, 089 01 Svidník    
MUDr. Rastislav Šipoš primár
Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa    
MUDr. Lukáš Kokorák, PhD. primár
Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča (Agel)
Probstnerova cesta 3082/2, 054 01 Levoča    
MUDr. Andrej Kulan primár
Chirurgicko-traumatologické odd.
Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina    
MUDr. Róbert Doričko primár
Chirurgické odd. Nemocnica Humenné, Svet zdravia, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné    
MUDr.Dušan Sukovský
primár
Odd.všeobecnej a úrazovej chirurgie
Nemocnica Vranov nad Topľou, Svet zdravia, a.s.
M.R.Štefánika 187, 093 01 Vranov nad Topľou    
MUDr. Lýdia Wikarská primár
Chirurgicko-traumatologické odd.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra (Agel)
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok    
MUDr.Igor Mihók primár
Chirurgické odd.
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o. Sv. Jakuba 510/21, 085 01 Bardejov    
Košický
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH.
prednosta I. chirurgická klinika UN L. Pasteura UN LP
Trieda SNP 1, 040 11 Košice   radonak@atlas.sk
MUDr. Peter Zavacký, PhD, MPH.
primár
I. chirurgická klinika UN L. Pasteura UN LP
Trieda SNP 1, 040 11 Košice     
Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD. prednosta II. chirurgická klinika FN LP UN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice    jozef.belak@upjs.sk
MUDr.Marián Kudlač, PhD, MPH.
 primár II. chirurgická klinika FN LP UN LP
Rastislavova 43, 041 90 Košice    
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. prednosta Chirurgická klinika FN LP 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca
(Agel)
Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca
 andrej.vrzgula@nemocnicasaca.sk
MUDr. Vít Pribula
primár
Chirurgická klinika FN LP
1. súkromná nemocnica Košice-Šaca
(Agel)
Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca    
MUDr. Erich Boroš  primár Chirurgické oddelenie
Železničná nemocnica Masarykova 9  040 00 Košice    
MUDr. Jozef Banyko primár
Chirurgické odd.
Nemocnica sv. Barbory Rožňava
Špitálska 1, 048 16 Rožňava    
MUDr. Edward Huľo, PhD. primár
Chirurgické odd.
Nemocnica Spišská Nová Ves  Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves    
MUDr. Štefan Kvak primár
Chirurgické odd. Nemocnica Š.Kukuru Michalovce ul. Špitálska 1, 071 01 Michalovce
 
MUDr. Zsolt Nagy primár
Chirurgické odd. Nemocnica Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec    
MUDr. Martin Murcko primár
Chirurgické odd. Nemocnica Trebišov
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov   murcko@nsptrebisov.sk 0903962295
MUDr. Rudolf Pusztay primár
Chirurgické odd.
Nemocnica Krompachy Banícka štvrť 1, 053 62 Krompachy    
 

Aktualizované: 25.2.2019

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |