Dobromila | Thursday - 28. October 2021
 

Videoonkochirurgia.sk

25.1.2020 | čítané: 1224 krát |

ďalší ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 5. -6.mája 2022 v Pezinku.

Zomrel emeritný primár MUDr. Marián Gottas

29.3.2021 | čítané: 87 krát |

Primár MUDr. Marián Gottas 1941-2021, primár chirurgického oddelenia žilinskej chirurgie v rokoch 1988-2001 bol odchovancom žilinskej chirurgie, pod jeho vedením boli v Žiline zavedené do rutinnej praxe staplery, boli realizované prvé laparoskopické operácie. V začiatkoch svojej praxe sa venoval najmä úrazovej chirurgii, postupne najmä onkochirurgii. Česť jeho pamiatke!

X. Kongres miniinvazvnej chirurgie s medzinárodnou účasťou a XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

1.10.2020 | čítané: 501 krát |

Miesto: Hotel Partizán, Tále Termín konania: 3. -4.6.2021

Slovenské dni digestívnych ochorení - SLODDO 2020

14.2.2020 | čítané: 738 krát |

Pozývame Vás na Slovenské dni digestívnych ochorení. Ide o historicky prvý kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý spoločne organizuje Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Slovenská hepatologická spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť.

Upozornenie neplatičom

1.1.2020 | čítané: 1274 krát |

Výbor SCHS obdržal upozornenie zo Slovenskej lekárskej spoločnosti na neplatičov členského príspevku spolu s menným zoznamom tých, ktorí nemajú uhradené príspevky od r. 2016. Obsah listu si môžete prečítať nižšie! Poznámka: Mená neplatičov zatiaľ z etických dôvodov nezverejňujeme.

Výzva - návrhy na ocenenia za r. 2018 a r. 2019

26.9.2019 | čítané: 782 krát |

Programové vyhlásenie výboru SCHS

13.1.2019 | čítané: 1182 krát |

Výbor SCHS na svojom zasadnutí dňa 11.1.2019 v Martine schválil svoje programové vyhlásenie.

Ohlasy a pripomienky, prihláška

26.8.2009 | čítané: 3042 krát |

Ak chcete, aby Vaše ohlasy a pripomienky boli zverejnené na tomto mieste, posielajte ich prosím na adresu...

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |